logo
Indická Restaurace Ganesh - Americká 18, 301 00 Plzeň

pondeli do patek 11.00 do 15.00

Pondělí / Monday
Úterý / Tuesday
Středa / Wednesday
Čtvrtek / Thurstday
Pátek / Friday